PROTIATOMOVÝ KRYT

Stavba civilní obrany z roku 1965 pod zámeckým parkem.


Zavřít

filtrovna
filtrovna

budíky
budíky

chodba
chodba

motor
motor

vrátnice
vrátnice

východ
východ

Místnost pro svatební obřady v krytu
Místnost pro svatební obřady v krytu

Místnost pro svatební obřady v krytu
Místnost pro svatební obřady v krytu

Místnost pro svatební obřad v krytu
Místnost pro svatební obřad v krytu

Místnost pro svatební obřady v krytu
Místnost pro svatební obřady v krytu


Zavřít